در کشف دنیای غیرمتمرکز همراه هم باشیم

همگرا، سرمایه‌گذار در زمینه‌ی فناوری زنجیره‌ بلوک

ما باور داریم

زنجیره بلوک تغییرات شگرفی در پارادایم های حاکم بر دنیای کنونی ایجاد خواهد کرد

~

با استفاده از علم رمزنگاری میتوانیم بستر امن و غیر قابل رسوخ بسازیم

مدل های جدید اقتصادی، خود مختار و مبتنی بر نوآوری باز خواهند بود

غیرمتمرکز بودن آن منجر به حذف تمامی نهاد های واسط می شود

i

قابلیت ایجاد توکن، منجر به سرمایه سازی مستقیم مبتنی بر ارزش ها خواهد شد

زیر باران نوآوری باز قدم بزنید!

تا به حال ما هیچ گاه نمی توانستیم تا به این حد اندیشه ها و اعمال در هم تنیده داشته باشیم، ما هیچ گاه نمی توانستیم تا این حد در ایجاد یک ایده از اندیشه های مختلف بهره مند باشیم و در پیاده سازی آن از همکاری دیگران تا این حد بهره مند باشیم.

اما اکنون به مدد اینترنت و وب دو و وب سه و فناوری زنجیره بلوک و رمزارزها، ما می توانیم موتوری قدرتمند از نوآوری داشته باشیم که نوآوری ها را در جایگاه خود شناسایی کرده و آنها را ارج می نهد و به ایده پردازانش پاداش می دهد و در صحنه عمل برای اجرای آن نوآوری مشارکت افراد را کسب می کند و به هر یک در جایگاه و سهم خود پاداش می دهد و کارها را دقیقا چنانکه برنامه ریزی شده بود و بلکه بهتر به سرمنزل مقصود می رساند.

ما هیچگاه در طول تاریخ چنین امکان و فرصتی نداشتیم. 

ارزش های همگرا چیست؟

ما بر اساسا این ارزشها با دنیای پیرامون خود تعامل می کنیم

یادگیرنده

ما سازمانی هستیم، یادگیرنده. ما همواره در حال یادگیری هستیم، هیچ گاه از یادگیری دست بر نمی داریم، همه افراد سازمان باید دائما مشغول افزایش دانش و مهارت های خود باشند.

چابک

ما سازمانی هستیم چابک، اصول چابک را به کار می گیریم، سازمان ما همیشه و در هر شرایطی در حال فعالیت است، آماده مواجهه با تغییرات و بهبود مستمرهستیم. افراد سازمان دائما برای رسیدن به اهداف سازمان با هم در تعاملند.

متمرکز بر هدف

ما بر روی اهداف خود متمرکزیم، به صورت دوره ای اهداف مشخصی را برای خویش تعیین می کنیم و کلیه منابع سازمان را برای رسیدن به آن اهداف بسیج می کنیم، و دائما مشغول ارزیابی فاصله خود با هدف و برنامه ریزی و اصلاح رفتار و عملیات خود برای رسیدن به آن اهداف هستیم.

متعهد و اخلاق مدار

ما هیچ گاه از دائره تعهد و اخلاق خارج نمی شویم، ما به تعهداتی که به مشتریان و دیگر سازمان ها می دهیم، تا سر حد امکان پایبندیم و ضمنا تلاش می کنیم همواره چیزی بیش از انتظار مشتری به او تحویل بدهیم. ما هیچگاه خلاف تعهدات خود و خلاف اصول اخلاقی رفتاری انجام نمی دهیم.

نوآور

علاوه بر فناوری ما بر نوآوری در سازمان هم بسیار اهیمت می دهیم، به خصوص از آنجا که همه چیز را همگان دانند، در این عصر و زمان، نوآوری باز را یک کلید مهم برای رشد و شکوفائی سازمان خود قلمداد می کنیم.

فناور

ما فناوری را ارج می نهیم، مقهور آن نمی شویم اما از آن بهره مند می شویم و آن را در عمل در سازمان و در خدماتی که ارائه می کنیم به کار می گیریم.

قانون مدار

ما در هر فضایی فعالیت کنیم، تلاش می کنیم، قوانین آن فضا را به خوبی بشناسیم و به آنها پایبند باشیم.

برای اطلاعات بیشتر با شماره‌ی 02174385000 تماس بگیرید

     hamgeraco@

info@hamgera.com