درباره همگرا

شرکت همگرا در سال ۱۳۵۴ با مشارکت جمعی از تجار قدیمیو خوشنام بازار تهران پایه گذاری شد.
از همان ابتدا و در آگهی تاسیس شرکت همگرا در روزنامه رسمی خرید سهام و مشارکت در شرکتها یا با اشخاص و تاسیس کارخانجات تولیدی جزآ فعالیتهای همگرا لحاظ شده بود.
شرکت همگرا در سالهای اولیه عمدتا به فعالیت تجاری در زمینه لوازم التحریر پرداخت.
با اوج گرفتن فناوری بلاکچین و انتقال مدیریت شرکت همگرا از آقای محمد محمدی اردهالی به فرزندشان آقای محمدحسن محمدی اردهالی، بار دیگر خرید سهام و مشارکت در شرکت ها و اشخاص و تاسیس کارخانجات در دستور کار شرکت همگرا قرار گرفت.
در این راستا شرکت همگرا دو رویکرد را پی گرفته است.:
اول با ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری مشترک این امکان را فراهم کرده است که علاقمندان به صنعت بلاکچین به صورت مشترک و تحت مدیریت شرکت همگرا در پروژه های مناسب و مفید این فناوری سرمایه گذاری کرده و از منافع آن منتفع گردند.
و دوم اینکه شرکت همگرا از استارت آپ ها و سازمانهای فعال در زمینه فناوری بلاکچین که برای رشد و توسعه خوشه صنعت بلاکچین مفید تشخیص داده شوند حمایت می کند.
همچنین شرکت همگرا در راستای اهداف خود که استفاده مفید و موثر از صنعت بلاکچین در کشور است سالها قبل از تاسیس از ایجاد انجمن بلاکچین ایران حمایت کرده است.

رسالت همگرا:

همگرایی بیشتر
انسانی تر شدن روابط
رشد و شکوفایی اقتصادی
کمک به عادلانه تر شدن اقتصاد
ایجاد تغییر هوشمندانه

ارزشهای همگرا چیست؟

ما سازمانی:
چابک
فناور و یادگیرنده
متعهد و اخلاق مدار
متنوع