ارزشهای همگرا

(ویرایش بیست اسفند 99)

ما سازمانی هستیم با این هفت ارزش:

 1. متمرکز بر هدف

ما بر روی اهداف خود متمرکزیم، به صورت دوره ای اهداف مشخصی را برای خویش تعیین می کنیم و کلیه منابع سازمان را برای رسیدن به آن اهداف بسیج می کنیم، و دائما مشغول ارزیابی فاصله خود با هدف و برنامه ریزی و اصلاح رفتار و عملیات خود برای رسیدن به آن اهداف هستیم.

 1. چابک
  ما سازمانی هستیم چابک، اصول چابک را به کار می گیریم، سازمان ما همیشه و در هر شرایطی در حال فعالیت است، آماده مواجهه با تغییرات و بهبود مستمرهستیم. افراد سازمان دائما برای رسیدن به اهداف سازمان با هم در تعاملند.
 2. یادگیرنده
  ما سازمانی هستیم، یادگیرنده. ما همواره در حال یادگیری هستیم، هیچ گاه از یادگیری دست بر نمی داریم، همه افراد سازمان باید دائما مشغول افزایش دانش و مهارت های خود باشند.
 3. فناور
  ما فناوری را ارج می نهیم، مقهور آن نمی شویم اما از آن بهره مند می شویم و آن را در عمل در سازمان و در خدماتی که ارائه می کنیم به کار می گیریم.
 4. نوآور
  علاوه بر فناوری ما بر نوآوری در سازمان هم بسیار اهیمت می دهیم، به خصوص از آنجا که همه چیز را همگان دانند، در این عصر و زمان، نوآوری باز را یک کلید مهم برای رشد و شکوفائی سازمان خود قلمداد می کنیم.
 5. متعهد و اخلاق مدار

ما هیچ گاه از دائره تعهد و اخلاق خارج نمی شویم، ما به تعهداتی که به مشتریان و دیگر سازمان ها می دهیم، تا سر حد امکان پایبندیم و ضمنا تلاش می کنیم همواره چیزی بیش از انتظار مشتری به او تحویل بدهیم. ما هیچگاه خلاف تعهدات خود و خلاف اصول اخلاقی رفتاری انجام نمی دهیم.

 1. قانون مدار

ما در هر فضایی فعالیت کنیم، تلاش می کنیم، قوانین آن فضا را به خوبی بشناسیم و به آنها پایبند باشیم.