تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند، به‌صورت ضخیم نمایش می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ ‏۱۴:۵۷
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۱

     ‏۱۳:۱۲  لیست پروژه‌های ماه‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۱۳۶ [Sepehr‏ (۳×)]
     
‏۱۳:۱۲ (فعلی | قبلی) +۲۲ Sepehr بحث مشارکت‌ها ←‏لیست پروژه های در دست اقدام برای ماه دسامبر ۲۰۲۱
     
‏۱۲:۲۶ (فعلی | قبلی) −۱ Sepehr بحث مشارکت‌ها ←‏لیست پروژه های در دست اقدام برای ماه دسامبر ۲۰۲۱
     
‏۱۲:۲۵ (فعلی | قبلی) +۱۱۵ Sepehr بحث مشارکت‌ها

‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۱

     ‏۱۳:۳۰  رسته‌ها تفاوتتاریخچه +۷۳ Sepehr بحث مشارکت‌ها
     ‏۰۹:۲۹  لیست پروژه‌های ماه تفاوتتاریخچه +۴۴ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏لیست پروژه های در دست اقدام برای ماه نوامبر ۲۰۲۱

‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۱

     ‏۱۵:۴۶  لیست پروژه‌های ماه‏‏ ۲ تغییر تاریخچه −۵۷ [سامان رنج‏ (۲×)]
     
‏۱۵:۴۶ (فعلی | قبلی) سامان رنج بحث مشارکت‌ها ←‏لیست پروژه های در دست اقدام برای ماه نوامبر ۲۰۲۱
     
‏۱۵:۴۵ (فعلی | قبلی) −۵۹ سامان رنج بحث مشارکت‌ها ←‏لیست پروژه های در دست اقدام برای ماه نوامبر ۲۰۲۱