تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ ‏۱۵:۳۹
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۱

     ‏۱۳:۵۰  CHZ‏‏ ۶ تغییر تاریخچه +۱٬۱۵۸ [صدرا‏ (۶×)]
     
‏۱۳:۵۰ (فعلی | قبلی) +۶۸۶ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏تیم
     
‏۱۳:۰۹ (فعلی | قبلی) +۷۶۳ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏بازاریابی و شبکه های اجتماعی
     
‏۱۰:۳۶ (فعلی | قبلی) −۲۶۳ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏بازاریابی و شبکه های اجتماعی
     
‏۱۰:۳۶ (فعلی | قبلی) −۲۰ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏ارائه محصول
     
‏۱۰:۳۵ (فعلی | قبلی) −۳ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏سرمایه
     
‏۱۰:۳۵ (فعلی | قبلی) −۵ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏تیم
     ‏۱۲:۰۹  SAND‏‏ ۸ تغییر تاریخچه +۹۱۶ [صدرا‏ (۸×)]
     
‏۱۲:۰۹ (فعلی | قبلی) −۱ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏بازاریابی و شبکه های اجتماعی
     
‏۱۲:۰۷ (فعلی | قبلی) −۱ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏بازاریابی و شبکه های اجتماعی
     
‏۱۱:۲۰ (فعلی | قبلی) +۶۸۴ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏بازاریابی و شبکه های اجتماعی
     
‏۱۰:۴۹ (فعلی | قبلی) +۵۲۷ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏تیم
     
‏۱۰:۳۷ (فعلی | قبلی) −۲۶۳ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏بازاریابی و شبکه های اجتماعی
     
‏۱۰:۳۷ (فعلی | قبلی) −۲۰ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏ارائه محصول
     
‏۱۰:۳۷ (فعلی | قبلی) −۳ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏سرمایه
     
‏۱۰:۳۷ (فعلی | قبلی) −۷ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏تیم
     ‏۱۱:۱۰  کاربر:صدرا تفاوتتاریخچه +۱۲۲ صدرا بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۰:۲۸  UFO تفاوتتاریخچه +۴۸۲ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏بازاریابی و شبکه های اجتماعی

‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۱

     ‏۱۴:۰۳  UFO‏‏ ۲ تغییر تاریخچه −۲۶۸ [صدرا‏ (۲×)]
     
‏۱۴:۰۳ (فعلی | قبلی) −۱ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏ارائه محصول
     
‏۱۴:۰۳ (فعلی | قبلی) −۲۶۷ صدرا بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۳:۴۴  NTVRK‏‏ ۷ تغییر تاریخچه +۱٬۷۰۰ [صدرا‏ (۷×)]
     
‏۱۳:۴۴ (فعلی | قبلی) +۲۴ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏تیم
     
‏۱۳:۴۳ (فعلی | قبلی) +۶۸۴ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏تیم
     
‏۱۳:۲۶ (فعلی | قبلی) +۸۳۲ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏تیم
     
‏۱۲:۴۷ (فعلی | قبلی) −۵ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏بازاریابی و شبکه های اجتماعی
     
‏۱۲:۴۶ (فعلی | قبلی) −۹۴ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏بازاریابی و شبکه های اجتماعی
     
‏۱۲:۴۵ (فعلی | قبلی) +۵۴۸ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏بازاریابی و شبکه های اجتماعی
     
‏۱۲:۰۴ (فعلی | قبلی) −۲۸۹ صدرا بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۲:۳۷  کاربر:صدرا تفاوتتاریخچه +۹۳ صدرا بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۱:۵۸  DERC تفاوتتاریخچه +۱٬۰۵۲ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏تیم

‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۱

     ‏۱۶:۵۳  DERC‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۲۴۵ [صدرا‏ (۳×)]
     
‏۱۶:۵۳ (فعلی | قبلی) ۰ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏بازاریابی و شبکه های اجتماعی
     
‏۱۶:۵۳ (فعلی | قبلی) +۵۲۸ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏بازاریابی و شبکه های اجتماعی
     
‏۱۶:۳۵ (فعلی | قبلی) −۲۸۳ صدرا بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۶:۳۰  کاربر:صدرا‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۴۴ [صدرا‏ (۵×)]
     
‏۱۶:۳۰ (فعلی | قبلی) −۱۸ صدرا بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۶:۲۷ (فعلی | قبلی) صدرا بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۶:۲۵ (فعلی | قبلی) +۴۹ صدرا بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۳۸ (فعلی | قبلی) صدرا بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۳۷ (فعلی | قبلی) صدرا بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۶:۲۳  CGG‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۶۰۸ [صدرا‏ (۵×)]
     
‏۱۶:۲۳ (فعلی | قبلی) +۳۷۴ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏بازاریابی و شبکه های اجتماعی
     
‏۱۶:۱۹ (فعلی | قبلی) −۱۲ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏تیم
     
‏۱۶:۱۸ (فعلی | قبلی) +۵۳۵ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏تیم
     
‏۱۶:۰۰ (فعلی | قبلی) −۲۸۵ صدرا بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۵۹ (فعلی | قبلی) −۴ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏تیم
     ‏۱۵:۵۸  ALU‏‏ ۳ تغییر تاریخچه −۲۱ [صدرا‏ (۳×)]
     
‏۱۵:۵۸ (فعلی | قبلی) −۲۸ صدرا بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۵۲ (فعلی | قبلی) صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏بازاریابی و شبکه های اجتماعی
     
‏۱۳:۴۲ (فعلی | قبلی) صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏بازاریابی و شبکه های اجتماعی
     ‏۱۵:۵۷  SFUND‏‏ ۷ تغییر تاریخچه +۱۱۵ [صدرا‏ (۷×)]
     
‏۱۵:۵۷ (فعلی | قبلی) −۲۸ صدرا بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۵۵ (فعلی | قبلی) +۲۵ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏تیم
     
‏۱۵:۴۵ (فعلی | قبلی) +۹۳ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏بازاریابی و شبکه های اجتماعی
     
‏۱۵:۳۹ (فعلی | قبلی) +۱۷ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏بازاریابی و شبکه های اجتماعی
     
‏۱۵:۳۹ (فعلی | قبلی) +۸۰ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏بازاریابی و شبکه های اجتماعی
     
‏۱۵:۳۶ (فعلی | قبلی) −۲ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏بازاریابی و شبکه های اجتماعی
     
‏۱۵:۳۲ (فعلی | قبلی) −۷۰ صدرا بحث مشارکت‌ها ←‏تیم