رسته‌ها

از همگرا
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پروژه‌ها دارای رسته های مختلفی هستند که بر اساس آن رسته‌ها هم شناسایی و تفکیک می شوند.

برخی از این رسته ها از این قرارند:

رسته هایی که بخش های مالی غیرمتمرکز (Defi) مربوط می شوند:

 • DEX 1
 • Analytics 0
 • Yield farming 0
 • Yield Aggregator 0
 • DAO Platform 1
 • Stablecoin 0
 • Lending & Borrowing 1
 • Yearn Partnership 2
 • Wrapped Tokens 0
 • Asset management 1
 • Insurance 0
 • Kyc Identity 0
 • Derivatives 0
 • Payments 0
 • Marketplaces 0
 • AMM 1
 • Marketing Platform 1
 • Social Money 1

رسته هایی که به دنیای بازی و هنر و سرگرمی مربوط می شوند:

 • Game 1
 • Metaverse 1
 • NFTs & Collectibles 1
 • Gambling 0
 • VR/AR 1
 • Play To Earn 0
 • Mems 3
 • Fan Token 3
 • Content Creation Platform 1
 • Entertainment 0

رسته هایی که به دنیای فناوری اطلاعات مربوط می شوند:

 • Storage 1
 • file sharing
 • AI & Big Data 1
 • Distributed Computing 1
 • Identity 0
 • Cybersecurity 0
 • Iot 1
 • Privacy 1
 • Oracles 1
 • پلتفرم‌ قرار داد هوشمند(Smart contract Platform) 1

رسته هایی که به سایر بخش های کاربردی صنعت مربوط می شوند:

 • Jobs
 • Events
 • Health
 • Research
 • Tourism
 • Retail
 • Transport
 • Real state
 • Education
 • Sharing Economy