انواع دسته بندی پروژه ها

از همگرا
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پروژه ها از لحاظ اجرایی دسته بندی های مختلفی دارد، برخی از این دسته بندی ها همان زیر رسته های پروژه ها محسوب می شوند.


برخی از سایتها که این دسته بندی ها را آورده اند: