صفحهٔ اصلی

از همگرا
پرش به ناوبری پرش به جستجو

همگرا، تمرکز بر غیر متمرکز

در اینجا بر پروژه های دنیای غیر متمرکز، تمرکز خواهیم کرد.

بررسی خواهیم کرد که چه پروژه هایی توسط چه افرادی ایجاد شده است، ایده اصلی آنها چیست و تا چه حد عملیاتی و ممکن هستند.

همچنین در این راه از راه حل همکاری باز بهره مند خواهیم شد.

همه با هم برای این هدف تلاش خواهیم کرد.

پروژه هایی که تا کنون لیست شده اند: